Spegling

Coachen speglar

Som coach är det viktigt att vara som en spegel för klienten. Du återför det du hör och ser utan att lägga in din egen tolkning eller värdering. Det innebär att du som coach behöver vara totalt närvarande i stunden och följa klientens process. Ju mer lyhörd du är desto mer kan du fånga upp. Kan handla om ord och begrepp som återkommer, skifte i tonläge, förändring av ansiktsuttryck eller kroppsspråk, energiskiften m.m. Den spegelbild du ger kan öka klientens medvetenhet om sig själv. Och på så sätt ge en möjlighet till större självkännedom.

Spegelbild av vårt inre

En del menar att allt i vår omvärld är en spegelbild av vårt inre. Att du som individ inte kan uppfatta något hos en annan person om du inte själv har de egenskaperna. Det som kan reta oss och göra oss upprörda är egenskaper som vi har men som vi förnekar. Dvs vår skuggsida. Med det sagt så skulle det innebära att du som coach endast kan spegla tillbaka det du själv är bärare av. Eller åtminstone känner till. Utvecklingen som coach handlar mycket om personlig utveckling. När det gäller personlig utveckling så är självkännedom en nyckelfråga. Som coach behöver du känna till alla dina sidor. Även skuggsidorna.

Att bli speglad eller vara en spegel

Är våra uttryck på så sätt också en spegelbild av vem vi är? Och mina målningar speglar av mig själv? Likaväl som de ord, begrepp och tonläge jag använder säger något om vem jag är gör då mina tavlor det också? Förmodligen och ganska självklart skulle en del säga. Bildterapi är ju väl etablerat. Med hjälp av en terapeut får du möjlighet att tolka din bild och se saker hos dig själv du inte tidigare varit medveten om..

Så genom mina målningar kan jag förstå mig själv bättre. Och när andra personer ser mina tavlor så ser de inte bara sidor av mig utan också sidor av sig själva. Vi speglar varandra.

Helena Wennerhill - Mentorcoaching

Helena Wennerhill

På Bloggen kommer du att kunna ta del av mina reflektioner kring mitt måleri och den skapande processen. Ibland med koppling också till coaching.