Rädd för att förstöra

Det saknas något

Ibland när jag är i ett ”flow” och kommit en bit i mitt ”måleriande” blir det stopp. Jag känner mig ganska nöjd med det som är men också att det saknas något. Tavlan är inte helt färdig. Vet dock inte alls vad jag skall göra som nästa steg. Jag har olika idéer men är också så rädd för att förstöra det som är. För det som är – är ju bra. Tänk om det inte blir bra. Tänk om jag gör det sämre. Vilket leder till att jag inte gör något alls. Hoppas på att jag skall komma på något. Se något som jag inte ser. Få det rätta svaret.

Att våga göra ett val

Som coach mötte jag ofta personer som stod inför att fatta ett beslut. Oftast fanns det ett antal alternativ men vilket skulle man välja. Vilket beslut är det rätta? Vilket av alternativen är det allra bästa? Hur skall jag tänka? Tänk om allt blir sämre än hur jag har det idag. En coachingteknik var att söka ett okänt alternativ. Att se på situationen från ytterligare ett perspektiv kan också förändra hur de tidigare alternativen uppfattas.

”Kill your darlings”

Rädd att förstöraKristin Oksavik min lärare på Malestudion har ett uttryck som det är bra att ta till ”Kill your darlings”. Det kan låta hemskt men syftet är ju att våga. Att våga testa och pröva. Kanske blir det värre. Kanske förstör jag något. Men om jag tar risken så dyker det oftast upp något som jag inte kunnat förutse innan jag tog steget. En ny vinkel. En ny aspekt som jag inte visste fanns. Genom att låsa mig i ett skede som kändes bra min sk ”Darling” så stoppade jag hela processen.

Hur stora risker tar jag

Genom att skapa och måla får man verkligen möta sig själv. Hur stora risker är jag beredd att ta. Hur stora garantier behöver jag ha för att ta steget in i det okända. Måste jag veta precis hur det skall bli innan jag är beredd att testa. Den här lekfullheten att bara testa och experimentera finns allt oftare med mig. Men det kan verkligen skilja sig åt från dag till dag. Humöret skiftar. En nyckelkomponent är vilken tillåtelse jag ger mig själv.

Helena Wennerhill - Mentorcoaching

Helena Wennerhill

På Bloggen kommer du att kunna ta del av mina reflektioner kring mitt måleri och den skapande processen. Ibland med koppling också till coaching.