Fysiska konstmöten

Pilane Skulpturpark

Besökte Pilane Skulpturpark www.pilane.org på Tjörn nyligen. Brukar göra det åtminstone en gång per år. Lika spännande var gång att få se vilka skulpturer som valts och placerats ut i denna unika och tidlösa natur. Pilane är beläget på ett stort gravfält från järnåldern.  Även detta år var besöket mycket givande. I år var det ovanligt många skulpturer från en och samma konstnär, Sean Scully, från Irland. Han jobbar med att bygga stora staplar av olika material. Som gamla järnvägsslipers, stål och galvaniserade vattentankar. Genom att variera materialen så blir det uppenbart hur det fysiska elementet och verket förändras. En del material absorberar ljuset andra speglar det.

Att möta skulpturer  i naturen

När man vandra omkring på Pilane är det så tydligt hur upplevelsen av ett konstverk skiljer sig åt beroende på om det är frågan om en skulptur eller en tavla. Skulpturen finns där, framför dig, tredimensionell i det fysiska rummet. Upplevelsen blir på så sätt mer konkret och kinestetisk. Du blir som betraktare helt naturligt och på så sätt lättare delaktig i verket. Du kan gå runt det och ta in det från olika vinklar.

Allt detta förstärks också när utställningen sker i naturen. Skulpturerna samverkar med naturen på ett underbart sätt. Du kan få vandra uppför en sluttning och eller gå runt en kulle för att möta nästa skulptur. Ibland får du också fysiskt klättra för att kunna ta del av ett verk. Det fysiska rummet påverkar skulpturen och vice versa.

Fysisk upplevelse

Wanås slott www.wanas.se i Skåne visar också skulpturer och konst i naturen, i slottsparken. En del verk är permanenta och en del från inbjudna konstnärer för det aktuella året. Jag har vandrat runt i parken vid många tillfällen och bär med mig fantastiska minnen. Ett starkt sådant intryck var när dessa stora runda bollar dök upp i trädkronorna framför mig. De är gjorda av Anne Thulin. En konstnär från Lund. Liksom vid all abstrakt konst så talar verken till oss intuitivt. Till våra känslor. Det är inget som avbildas så vi har ingen föreställning att haka fast vid. Visst vissa verk kan ha ett budskap. De vill förmedla något. Alla gånger kanske vi inte kan förstå vad och kanske ser och tolkar vi in något annat än det konstnären avsåg. Men vi blir berörda och påverkade. Vi bär med oss en upplevelse. Och när det handlar om skulpturer så blir det, åtminstone för mig, också en fysisk upplevelse.

 

Kategori
Helena Wennerhill - Mentorcoaching

Helena Wennerhill

På Bloggen kommer du att kunna ta del av mina reflektioner kring mitt måleri och den skapande processen. Ibland med koppling också till coaching.